Zaabonuj

Wklep swój adres email:

Zdzielal:FeedBurner

Popularne posty

Obserwatorzy

Blog - wieczorna

Link do strony wspolnoty

https://sites.google.com/site/wspolnotarastafari/

Lista działów

Korzenie - magazyn reggae

Łączna liczba wyświetleń

Weganizm, wegetarianizm, Ital

Spis treści:
Uwagi
Pismo a mięso
Nazireat
Przepisy pokarmowe


Wielu rasta, choć nie wszyscy, nie je mięsa. Poniżej garść uwag na ten temat. Nie jedząc mięsa, należy pamiętać o kilku zasadach: należy jeść dużo grochu, fasoli i innych warzyw strączkowych. Należy się zapoznać z literaturą, na temat tego czym należy zastąpić mięso, co nie jest takie proste. Samo odstawienie mięsa nie wystarczy, co więcej, niewprawna dieta może spowodować kłopoty zdrowotne. Trudno jest zapewnić witaminę B12, która występuje tylko w pewnych wodorostach, wobec czego często w zimie należy uzupełniać ją sztucznie np. tabletki :-( .

Pismo a mięso

jedno z 10 przykazań mówi- nie zabijaj ("Nie będziesz zabijał."). Jakby chodziło tylko o niezabijanie ludzi, to by chyba zaznaczono? Poza tym gdzie indziej w Piśmie pisze że lepsza jest jarzyna niż mięso, gdzie jest nienawiść. To chyba jest w księdze przysłów.

panujcie to nie znaczy jedzcie:

Rdz 1:28 28. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i
rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście
panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi
zwierzętami pełzającymi po ziemi. (BT)


ale też:

Cytat: Rdz 9:2-3 2. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne
niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby
morskie zostały oddane wam we władanie. 3. Wszystko, co się porusza i żyje, jest
przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. (BT)


Z pism apostołów (Dzieje Apostolskie rzdz. 14)

"Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy. Wprawdzie każda rzecz jest
czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją, dawał przez to
zgorszenie. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić
niczego, co twego brata razi [gorszy albo osłabia]. A swoje własne przekonanie
zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie
samego nie potępia. Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten
potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem,
co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. A my, którzy jesteśmy
mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać
tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla
bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania."


Nazireat

Niektórzy rastamani odrzucają całkowicie mięso ze swojego jadłospisu, ponieważ tym razem wiąże się to z nazireatem, który zabraniał zbliżania się do martwych ciał:

(1) Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: (2) Tak mów do Izraelitów: gdy
jaki mężczyzna lub kobieta złoży ślub nazireatu, aby się poświęcić dla Pana, (3)
musi się powstrzymać od wina i sycery, nie może używać octu winnego i octu z
sycery ani soku z winogron; nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych, jak i
suszonych. (4) Przez cały czas trwania nazireatu nie będzie niczego spożywać z
winnego szczepu, począwszy od winogron niedojrzałych aż do wytłoczyn. (5) Przez
cały czas trwania nazireatu nożyce nie dotkną jego głowy. Dopóki nie upłynie
okres czasu, na który poświęcił się Panu, będzie święty i ma pozwolić, by włosy
jego rosły swobodnie. (6) W okresie, kiedy jest poświęcony dla Pana, nie może
się zbliżyć do żadnego trupa. (7) Nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie
czy siostrze nie może zaciągnąć nieczystości, gdyż nosi na swej głowie [znamię]
poświęcenia dla Pana. (8) Podczas całego okresu trwania nazireatu jest
poświęcony dla Pana. (9) Gdyby jednak ktoś nagle przy nim umarł, i sprowadził
[przez to] nieczystość na jego poświęconą głowę, to on ostrzyże ją w dniu
oczyszczenia: ostrzyże ją dnia siódmego.


(4 Mojżeszowe 6, 1-9 wg. Biblii Tysiąclecia)

Przepisy pokarmowe

Z Księgi Kapłańskiej, rozdz. 11: wersy 1-47 : Zwierzęta lądowe Następnie Pan
powiedział do Mojżesza i Aarona: Tak mówcie do Izraelitów: Oto zwierzęta, które
będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi: Będziecie jedli
każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i które
przeżuwa. Ale [następujących zwierząt], mających rozdzielone kopyto i
przeżuwających nie będziecie jedli: wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma
rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty; świstak, ponieważ przeżuwa, ale
nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty; zając, ponieważ
przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty; wieprz,
ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa - będzie dla was nieczysty. Nie
będziecie jedli ich mięsa ani dotykali ich padliny - są one dla was nieczyste.
Istoty wodne Będziecie jedli następujące istoty wodne: wszystkie istoty wodne, w
morzach i rzekach, które mają płetwy i łuski, będziecie jedli. Ale każda istota
wodna, która nie ma płetw albo łusek w morzach i rzekach spośród wszystkiego, co
się roi w wodzie, i spośród wszystkich zwierząt wodnych, będzie dla was
obrzydliwością. Będą one dla was obrzydliwością, nie jedzcie ich mięsa i
brzydźcie się ich padliną. Wszystkie istoty wodne, które nie mają płetw albo
łusek, będą dla was obrzydliwością. Istoty skrzydlate Spośród ptaków będziecie
mieli w obrzydzeniu i nie będziecie ich jedli, bo są obrzydliwością,
następujące: orzeł, sęp czarny, orzeł morski, wszelkie gatunki kani i sokołów,
wszelkie gatunki kruków, struś, sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrzębi,
puszczyk, kormoran, ibis, łabędź, pelikan, ścierwik, bocian, wszelkie gatunki
czapli, dudek i nietoperz. Wszelkie latające czworonożne owady będą dla was
obrzydliwością. Ale będziecie jeść spośród czworonożnych latających owadów tylko
te, których [tylne] kończyny wystają ponad nogami [przednimi], aby [mogły]
skakać na nich po ziemi. Następujące spośród nich możecie jeść: wszelkie gatunki
szarańczy, wszelkie gatunki soleam, wszelkie gatunki chargol i wszelkie gatunki
chagab. Wszystkie inne gatunki latających owadów czworonożnych będą dla was
obrzydliwością. Nieczysty jest każdy kto dotyka padliny zwierząt nieczystych
Następujące zwierzęta czynią człowieka nieczystym. Każdy, kto dotknie się ich
padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto będzie nosić ich padlinę,
wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Każde zwierzę, które ma
kopyta, ale nie rozdzielone, i nie przeżuwa, będzie nieczyste dla was. Każdy,
kto się go dotknie, będzie nieczysty. Każde zwierzę czworonożne, które chodzi
opierając się na stopach, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto dotknie się jego
padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto będzie nosić ich padlinę,
wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. To są rzeczy nieczyste
dla was! Nieczystość spowodowana przez dotknięcie padliny małych zwierząt.
Spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi, następujące są nieczyste:
kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek, gekko, żółw, salamandra, skolopendra i
kameleon. Te są nieczyste dla was spośród małych zwierząt, które poruszają się
na ziemi. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.
Jeżeli które z tych zwierząt nieżywe upadnie na coś, to ta rzecz będzie
nieczysta, niezależnie od tego, czy to będzie naczynie drewniane, czy ubranie,
czy skóra, czy worek, czy jakiekolwiek narzędzie pracy. Obmyją je wodą i
pozostanie nieczyste aż do wieczora, potem będzie czyste. Jeżeli któreś z tych
zwierząt wpadnie do naczynia glinianego, to wszystko, co jest wewnątrz naczynia,
będzie nieczyste, a naczynie rozbijecie. Każdy pokarm, który się spożywa, do
którego się dostanie woda z tego naczynia będzie nieczysty. Każdy napój, który
bywa używany do picia w jakimkolwiek naczyniu, będzie nieczysty. Na cokolwiek
upadnie takie zwierzę nieżywe, będzie nieczyste: piecyk albo pierkarnik ma być
zniszczony. One są nieczyste i będą nieczyste dla was. Tylko źródła i cysterny,
to jest zbiorniki wody, pozostają czyste, ale ten, kto dotknie się w nich
padliny, będzie nieczysty. Jeżeli taka padlina upadnie na ziarno przeznaczone do
siewu, to ziarno pozostanie czyste, ale jeżeli ziarno jest mokre i taka padlina
upadnie na nie, to jest ono dla was nieczyste. Padlina czystych zwierząt. Jeżeli
zdechnie jedno ze zwierząt, które wam służą za pokarm, i ktoś dotknie się tej
padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli kto zje coś z takiej padliny,
to wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora. Także i ten, kto nosi
taką padlinę, wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora. Nie wolno jeść
nieczystych małych zwierząt Wszelkie małe zwierzęta, które pełzają po ziemi, są
obrzydliwością - nie wolno ich jeść! Cokolwiek pełza na brzuchu, cokolwiek
chodzi na czterech nogach i cokolwiek ma wiele nóg spośród małych zwierząt
pełzających po ziemi, nie będzie przez was jedzone, bo to jest obrzydliwość. Nie
plugawcie siebie samych przez jedzenie wszelkich małych zwierząt pełzających,
nie zanieczyszczajcie się przez nie, przez to stalibyście się nieczystymi.
Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz - uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ Ja
jestem święty! Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po
ziemi. Bo Ja jestem Pan, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był
waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty! Zakończenie przepisów
o pokarmach. To jest prawo dotyczące zwierząt, ptaków i wszelkich istot
żyjących, które poruszają się w wodzie, i wszelkich stworzeń pełzających po
ziemi, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, między
zwierzętami jadalnymi a tymi, których jeść nie wolno.

Posted by Adam Phoo on 10:33. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

1 komentarze for Weganizm, wegetarianizm, Ital

  1. Anonimowy

    ... i znowu robicie sobie krzywdę na wzór np księży stosujących celibat, a przecież w Biblii pisze iż nawet kapłan może mieć żonę, a chrześcijanin może jeść mięso i nawet zabijać zwierzęta dla odzienia się. Nie wolno zabijać dla zabawy, czy dla sportu - np safari, ROZUMIECIE??? Nie róbcie sobie krzywdy, no ludzie, no... Wszystko jest dobre i złe jednocześnie, np zwykły nóż, w kuchni się nie obejdzie bez noża, ale na Bliźniego noża podnieść nie wolno, czyż nie???

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć