Zaabonuj

Wklep swój adres email:

Zdzielal:FeedBurner

Popularne posty

Obserwatorzy

Blog - wieczorna

Link do strony wspolnoty

https://sites.google.com/site/wspolnotarastafari/

Lista działów

Korzenie - magazyn reggae

Łączna liczba wyświetleń

RastafarI a Chrześcijaństwo

RastafarI to nie chrześcijaństwo. O ile Jehoshuah ha Mashiah (Jezus) był bogobojnym Żydem, o tyle chrześcijaństwo stworzył apostoł Paweł. On jest twórcą teorii takiej że o zbawieniu decyduje już sam fakt uwierzenia w chrześcijaństwo. Ci którzy nie są chrześcijanami, nie będą zbawieni bez względu na ich (dobre) uczynki. Słowa Pawła z Tarsu nie zawsze się podobają rasta:


1) Niech każda dusza będzie podporządkowana władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy, jak tylko za sprawą Boga; istniejące władze zajmują swe względne pozycje za sprawą Boga. (2) Dlatego ten, kto się sprzeciwia władzy, przeciwstawił się Porządkowi Bożemu, ci zaś, którzy się mu przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok.
(List do Rzymian 13:1-14, Biblia w przekładzie Nowego Świata)Geneza różnic
Jest sporo różnić między rasta a chrześcijaństwem. Rasta jest bardzo różnorodnym ruchem, jest wiele odłamów, tzw. domów (Nyabinghi, Bobo Shanti, 12 Plemion). 12 Plemion jest relatywnie najbliżej chrześcijaństwa. Wielu rasta wierzy w karmę (to, że zła energia powraca, złe uczynki powracają trzykrotnie do tego kto je wysłał), wierzy w reinkarnację. Mają dość różnorodne poglądy na to kim był Jezus i Cesarz. Ja sam powiem że kiedyś wypełniałem test na temat religii którą się wyznaje, i wyszło mi że w 100 % jestem buddystą (test nie miał kategorii dla rasta), mimo że nie mam wielkiego pojęcia o buddyzmie.
Różnice i proroctwa
Nie jestem świadom wszystkich różnic. Ciekawa dyskusja między rastamanami a chrześcijanami toczy się np. na tym forum:
http://www.gospelreggae.com/forums/viewtopic.php?t=2722&postdays=0&postorder=asc&start=8
W tym wątku jakiś rasta podaje następujące proroctwa których nie wypełniło przyjście Jehoshuah ha Mashiah:

1. Ezekiel 37:26-28: Build the Third Temple (wybudować III. świątynię)
2. Isaiah 43:5-6: Gather all Jews back to the Land of Israel (sprowadzić Żydów spowrotem do Izraela)
3. Isaiah 2:4: Usher in an era of world peace, and end all hatred, oppression, suffering and disease. "Nation shall not lift up sword against nation, neither shall man learn war anymore." (zaprowadzić pokój na ziemi)
4. Zechariah 14:9: Spread universal knowledge of the G-d of Israel - uniting the entire human race as one: "G-d will be King over all the world—on that day, G-d will be One and His Name will be One" (Szerzyć uniwersalną świadomość B-ga Izraela, jednocząc ludzką rasę jako jedno).
Rasta czują się oszukiwani
Jak na forum dla polskich rasta piszą dyskutanci, tekst utworu Boba Marleya: Get Up Stand Up pokazuje te różnice: rasta czują się oszukiwani przez chrześcijaństwo. Zobacz tekst utworu. Rasta raczej nie uznają Trójcy Świętej, ale uznają B-ga w wielu wcieleniach (awatrach). Rasta opiera się na innej interpretacji Pisma. Dyskutanci piszą też że Rasta to coś nowego, co nie wymaga budowli, organizacji, srebrników na tacę, ani tez złotych ołtarzy.

Rasta opiera się na unikaniu śmierci i tego tematu. Ras Danijel pisze na forum dla polskich rasta: "Rastafari nijak ma się do chrześcijaństwa. Rastafari to życie, a chrześcijaństwo to śmierć. Rastafari to droga do Jah, dla niektórych droga pełna wyrzeczeń ale jednak uważają, że warto. Chrześcijaństwo to ciągły strach przed śmiercią ( oddają cześć symbolowi śmierci - krzyż), przed pójściem do piekła czy też co czyśćca".

:-D na temat tych różnic
Wiecie że słowo chrześcijaństwo pochodzi od greckiego χριστιανους, od Khristos, gr. Χριστός co znaczy namaszczony olejem do namaszczania. A ten olej zawierał kanehbosm, czyli chyba cannabis... Przyjmowanie THC przez nacieranie się olejem z cannabis jest najsilniejszym i najzdrowszym sposobem! Ale chrześcijaństwo to nie tylko to.

Istota Jezusa
Jedną z różnic jest m.in. pogląd na istotę Jezusa. Raczej nie uważa się u rasta Jezusa za jedyną drogę do zbawienia. W Rasta obecne są różne poglądy, zarówno typowe dla chrześcijaństwa, jak i te bliższe innym wierzeniom, nawet judaizmowi. Na podstawie angielskiej wikipedii można stwierdzić że Jehoszua jest uznawany przez część rasta za kolejne wcielenie, avatrę, manifestację Jah. Podobno Melchizedek ze Starego Testamentu też taką był wg niektórych rasta.

Niektórzy rasta wskazują, że Jeshua (Jezus) nie zasiadał na tronie jako król, wobec czego nie wypełnił proroctw. Uważa się że określenie "Syn Boży" jest popularnym zwrotem w Izraelu, które zostało zinterpretowane dosłownie. Pisze też że Bóg jest poza czasem przestrzenią i formą. Nie może umrzeć ani się urodzić, ani mieć dzieci. Czytałem ostatnio że jakiś rasta gdzieśtam przestrzegał żeby nie wierzyć kaznodziejom którzy mówią o królestwie Jehoszuego (Królestwie Jezusa dla katolików) bo Jehoszua (Jezus) mówił tylko o królestwie Jah.
Wg tego linku http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_view_of_Jesus Mesjasz dla Izraela musiał być następcą króla Dawida z linii Salomona. Ale jeśli Jezus był synem Bożym niepokalanie poczętym, to nim być nie mógł. Zgodnie z Pismem musiałby odbudować świątynię i sprowadzić żydów spowrotem do Izraela ale Jezus żył kiedy świątynia stała i zanim Żydzi udali się na wygnanie. Piszą też że Jezus nigdy nie był uznany za króla. Nie było ery pokoju zaprowadzonej przez Jezusa, (Isaiah 2:4), ani okresu wielkiej wiedzy, kiedy to świadomość Boga wypełniła Ziemię (Isaiah 11:9) ani też narody nie rozpoznały co zrobiły źle dla Izraela (Isaiah 52:13-53:5). Pisze też że Jezus nie spełnił wymogów na proroka (Deuteronomy, czyli Powt. Prawa chyba, 13:1-5;18:18-22).
Cytat:
Teolodzy judaizmu uważają, iż Jezus nie może być Mesjaszem, ponieważ nie
wypełnił proroctw Izajasza i Ezechiela: Izajasz twierdził, iż Mesjasz będzie
potomkiem linii męskiej króla Dawida (człowiekiem, a nie bogiem lub "synem
Boga"). Mesjasz miał odbudować Świątynię, spowodować powrót wszystkich Żydów do ojczyzny, rządzić jako król i rozpocząć "epokę pokoju i sprawiedliwości", w
której inne narody uznają zło, jakie wyrządziły "narodowi wybranemu". wg
Ezechiela Mesjasz ma odrodzić naród żydowski.
wg http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_w_judaizmie

W angielskojęzycznej wikipedii piszą że zdaniem niektórych teologów używane przez Jezusa określenie "mój Ojciec w niebie" jest powszechnym żydowskim zwrotem poetyckim i niesłusznie zostało odczytane w dosłownym sensie. Cytat:

Tora (6:4) : Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jeden. (po ang. Deuteronomy (6:4):
"Hear Israel, the Lord is our God, the Lord is one." ) Talmud (Ta'anit 2:1)
stwierdza wyraźnie, iż człowiek popełnia herezję, twierdząc że jest Bogiem
(Ta'anit 2:1): jeśli człowiek twierdzi, że jest Bogiem, jest kłamcą. "if a man
claims to be God, he is a liar."

Bóg- stwórca materii, czasu i przestrzeni, sam nie podlega prawom swojego stworzenia i w związku z tym nie może rodzić się i umierać; jest to argument przeciwko boskości Jezusa. Joseph Klausner-Ten historyk żydowski w książce Jesus of Nazareth. His Time, his Life, his Teaching (Jezus z Nazaretu. Jego czasy, jego życie, jego nauka.) (Londyn, 1925) (...) podkreśla, iż właściwym twórcą chrześcijaństwa nie był Jezus (który zawsze pragnął być prawowiernym Żydem), lecz Paweł z Tarsu.

wg http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_w_judaizmie


Na stronie ras_christ_index_new.htm znajduje się krytyka Rastafari z perspektywy chrześcijaństwa, polskie komentarze do tej strony są tutaj: http://www.forum.bosko.pl/read.php?24,1254

Niemniej cześć rasta zauważa że cesarz nie doprowadził do odbudowy Świątyni Salomona (choć wypełniła się część przepowiedni- powstało Państwo Izrael, i złamana została I. pieczęć z proroctw por. http://en.wikipedia.org/wiki/End_times#The_dispensationalist_prophecies). Początek ma nastąpić z utworzeniem państwa Izrael, por. http://en.wikipedia.org/wiki/Eschatology#Judaism .

Ogólnie rasta są świadomi niepewności i niedopowiedzeń które istnieją w tym temacie i podchodzą do tego krytycznie. Rasta nie mają gotowych odpowiedzi na te pytania, bo rasta polega na tym że ludzie sami idą swoją ścieżką do Boga i mają różne poglądy.

Posted by Adam Phoo on 10:33. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

1 komentarze for RastafarI a Chrześcijaństwo

  1. Krzyż to nie symbol śmierci a symbol miłości chrystusa poprzez oddanie życia za nas.

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć