Zaabonuj

Wklep swój adres email:

Zdzielal:FeedBurner

Popularne posty

Obserwatorzy

Blog - wieczorna

Link do strony wspolnoty

https://sites.google.com/site/wspolnotarastafari/

Lista działów

Korzenie - magazyn reggae

Łączna liczba wyświetleń

Cytaty z Pisma

Psalm 137
א על נהרות, בבל--שם ישבנו, גם-בכינו: בזכרנו, את-ציון. ב על-ערבים בתוכה-- תלינו, כנרותינו. ג כי שם שאלונו שובינו, דברי-שיר-- ותוללינו שמחה: שירו לנו, משיר ציון. ד איך--נשיר את-שיר-יהוה: על, אדמת נכר. ה אם-אשכחך ירושלם-- תשכח ימיני. ו תדבק-לשוני, לחכי-- אם-לא אזכרכי: אם-לא אעלה, את-ירושלם-- על, ראש שמחתי.

(1) Nad rzekami Babilońskiemi, tameśmy siadali i płakali, wspominając na Syon.
(2) Na wierzbach, które są w nim, zawieszaliśmy harfy nasze. (3) A gdy nas tam
pytali ci, którzy nas zawiedli w niewolę, o słowa pieśni, (chociażeśmy byli
zawiesili pieśni radości,) mówiąc: Śpiewajcie nam pieśń z pieśni Syońskich, (4)
Odpowiedzieliśmy: Jakoż mamy śpiewać pieśń Pańską w ziemi cudzoziemców? (5)
Jeźliże cię zapomnę, o Jeruzalemie! niech zapomni sama siebie prawica moja. (6)
Niech przylgnie język mój do podniebienia mego, jeźlibym na cię nie pomniał,
jeźlibym nie przełożył Jeruzalemu nad najwiekszę wesele moje. wg Ks. Psalmów
137:1-9, Biblia Gdańska

(1) By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion. (2) We hanged our harps upon the willows in the midst thereof. (3) For there they that carried us away captive required of us a song; and they that wasted us [required of us] mirth, [saying], Sing us [one] of the songs of Zion. (4) How shall we sing the LORD'S song in a strange land? (5) If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget [her cunning]. (6) If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth; if I prefer not Jerusalem above my chief joy. wg Ks. Psalmów 137:1-9, King James Version

Księga Izajasza, 1:11- 1:17:

Co mi po mnóstwie waszych ofiar? (...) Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną,
kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania
czczych ofiar! Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą
waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je
znosić! Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli
modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści
bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło!
Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie
uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!


Z księgi Micheasza
tłumaczenie wg King James Version albo Biblii Gdańskiej.

Mi 4:3-5 KJV „And he shall judge among many people , and rebuke strong nations afar off ; and they shall beat their swords into plowshares , and their spears into pruninghooks : nation shall not lift up a sword against nation , neither shall they learn war any more. But they shall sit every man under his vine and under his fig tree ; and none shall make them afraid : for the mouth of the LORD of hosts hath spoken it. For all people will walk every one in the name of his god , and we will walk in the name of the LORD our God for ever and ever .”

Mi 4:3-5 Bg „Onci sądzić będzie między wieloma narodami, a karać będzie
narody mocne na długie czasy; i przekują miecze swe na lemiesze, a oszczepy swe
na kosy: nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani się więcej ćwiczyć
będą do boju. Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją, i pod figowem
drzewem swojem, a nie będzie nikt, coby ich przestraszył; bo to usta Pana
zastępów mówiły. Bo wszystkie narody chodzić będą, każdy w imieniu boga swego;
ale my chodzić będziemy w imieniu Pana, Boga naszego, na wieki
wieków.”

Posted by Adam Phoo on 10:35. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Cytaty z Pisma

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć