Zaabonuj

Wklep swój adres email:

Zdzielal:FeedBurner

Popularne posty

Obserwatorzy

Blog - wieczorna

Link do strony wspolnoty

https://sites.google.com/site/wspolnotarastafari/

Lista działów

Korzenie - magazyn reggae

Łączna liczba wyświetleń

Czym jest Rasta?

Na jednym z filmów w Youtube jeden z rastamanów opowiada iż rasta to wiara w polepszanie się, poprawę ludzkości. Rasta przestrzegają 10 przykazań, żyją w pokoju i miości z innymi istotami ludzkimi, niektórzy przestrzegają nawet przykazania "keep the sabbath holy" (święć sobotę). Biblia wg rasta jest księgą która pokazuje historię i życie (livity) a już mniej jest księgą praw i nakazów.Ras Robert pisze że jedni postrzegają rasta przez pryzmat czegoś tylko dla czarnych ludzi, ruchu supremacji czarnej rasy, a inni odpowiadają na to słowami Haile Selassie o tym że kolor skóry człowieka nie będzie miał większego znaczenia niż kolor jego oczu. Jedni mówią że trzeba palić gandzię a inni temu zaprzeczają. Jedni mówią ze trzeba mieć dredy a inni z tym się nie zgadzają.

Czym jest więc rasta?

Na przykład tym:

„Nikt nie powinien kwestionować wiary innych, bo żadna istota ludzka nie może oceniać dróg Boga”
“No one should question the faith of others, for no human being can judge the ways of God.”

-H.I.M Haile Selassie I

„Póki filozofia która wywyższa jedną rasę a inną poniża, nie zostanie ostatecznie i permanentnie skompromitowana i opuszczona, póki nie będzie już obywateli pierwszej czy drugiej kategorii jakiejkolwiek narodowości, kiedy kolor skóry człowieka nie będzie miał większego znaczenia niż kolor jego oczu, i kiedy podstawowe prawa człowieka będą jednakowo gwarantowane dla wszystkich bez względu na rasę; dopóki ten dzień nie nastąpi, marzenie o światowym pokoju i światowym poczuciu obywatelstwa oraz o rządach światowej moralności nie pozostanie niczym więcej jak krótkotrwałą ułudą, tropioną ale nigdy nie osiągniętą.”
„That until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned: That until there are no longer first-class and second class citizens of any nation; That until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes; That until the basic human rights are equally guaranteed to all
without regard to race; That until that day, the dream of lasting peace and world citizenship and the rule of international morality will remain but a fleeting illusion, to be pursued but never attained.”

H.I.M Haile Selassie I na forum ONZ w 1968 roku, słowa spopularyzowane w piosence War autorstwa Boba Marleya.

Posted by Adam Phoo on 00:13. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Czym jest Rasta?

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć