Zaabonuj

Wklep swój adres email:

Zdzielal:FeedBurner

Popularne posty

Obserwatorzy

Blog - wieczorna

Link do strony wspolnoty

https://sites.google.com/site/wspolnotarastafari/

Lista działów

Korzenie - magazyn reggae

Łączna liczba wyświetleń

Cytaty związane z ruchem Rastafari

Aldous Huxley
''Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że można jedynie być pewnym ze zmienienia samego siebie.''

Mahatma (Mohandas Karamchand) Gandhi
''Oko za oko, ząb za ząb, i wkrótce cały świat będzie ślepy i bezzębny.''

Martin Luther King, Jr.
* ''When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last! free at last! thank God Almighty, we are free at last!''

Markus Garvey
* ''Człowiek bez znajomości swojej historii jest jak drzewo bez korzeni''.
* ''Zwróćcie oczy w stronę Afryki, gdzie koronuje się Czarny Król. ''

Psalm 15

* ''Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy.'' (Biblia Warszawska Ps 15)


Haile Selassie I
* ''Nikt nie powinien kwestionować wiary innych, bo żadna istota ludzka nie może oceniać dróg Boga.''

* ''Póki filozofia która wywyższa jedną rasę a inną poniża, nie zostanie ostatecznie i permanentnie skompromitowana i opuszczona, póki nie będzie już obywateli pierwszej czy drugiej kategorii jakiejkolwiek narodowości, kiedy kolor skóry człowieka nie będzie miał większego znaczenia niż kolor jego oczu, i kiedy podstawowe prawa człowieka będą jednakowo gwarantowane dla wszystkich bez względu na rasę; dopóki ten dzień nie nastąpi, marzenie o światowym pokoju i światowym poczuciu obywatelstwa oraz o rządach światowej moralności nie pozostanie niczym więcej jak krótkotrwałą ułudą, tropioną ale nigdy nie osiągniętą.''

* ''We must become members of a new race, overcoming petty prejudice, owing our ultimate allegiance not to nations, but to our fellow men within the human community.''

* ''It is not only war that can stop war but men of goodwill, conscious of their mission can deal with such deadly enemy...''

*"From truth alone is born liberty, and only an educated people can consider itself as really free and a master of its fate. It is only with an educated people that representative and democratic organs of government can exercise their influence for national progress."

Marcus Garvey
"A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots."


Ras Michael
* ''Do you ever see the rainbow in the sky? Do the colors fight amonst themselves? Then why should mankind fight amongst themselves trough their different colors? The whole world is a garden and all the people in it are his flowers and we all beautify this garden with all our different colors. As the rainbow is in the heavens so are we, as rainbow people in his earth. Jah made all colors so all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderfull he made them all. Each little flower that opens, and each little bird that sings he made their glowing colors and he made their tiny wings. So remember: What does it profit a man to gain the whole world and lose his soul. So wey dem a go do wid it?''

Nelson Mandela
* ''Our deepest fear is not that we are inadequate, our deepest fear is that we are powerful beyond measure, it is our light, not our darkness that most frightens us, we ask ourselves, who am i to be brilliant, georgeous, talented and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God your playing small does'nt help the world. There's nothing enlightening about shrinking down so someone won't feel insecure around you. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone and as we let our own light shine, we unconciously give others permission to do the same as we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.''

Robert Nesta Marley- Bob Marley
"Emancipate yourselves from mental slavery; None but ourselves can free our minds."

''You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light we gonna stand up for our right.''

''Life is one big road with lots of signs, so when you riding thru the ruts don't complicate your mind. Flee from hate, mischief and jealousy. Don't bury your thoughts, put your vision to reality.''

Posted by Adam Phoo on 09:50. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Cytaty związane z ruchem Rastafari

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć