Zaabonuj

Wklep swój adres email:

Zdzielal:FeedBurner

Popularne posty

Obserwatorzy

Blog - wieczorna

Link do strony wspolnoty

https://sites.google.com/site/wspolnotarastafari/

Lista działów

Korzenie - magazyn reggae

Łączna liczba wyświetleń

Cesarz Haile Selassie o różnicy między religią a duchowością

Musimy przestać mylić religię z duchowością. Religia to zbiór zasad, reguł i rytuałów stworzonych przez ludzi których zamiarem była duchowa pomoc ludziom. Z powodu ludzkiej niedoskonałości religia stała się skorumpowana, polityczna, dzieląca, stała się narzędziem do walki o władzę. Duchowość to nie teologia albo ideologia. To po prostu droga życia, czysta i pierwotna jak dana przez Najwyższego. Duchowość to sieć łącząca nas z Najwyższym, z wszechświatem i do siebie nawzajem! -H.I.M. Emperor Haile Selassie I


"We must stop confusing religion, and spirituality. Religion is a set of rules, regulations, and rituals created by humans which were supposed to help people spiritually. Due to human imperfection religion has become corrupt, political, divisive, and a tool for power struggle. Spirituality is not theology or ideology. It is simply a way of life, pure and original as given by the Most High. Spirituality is a network linking us to the Most High, the universe, and eachother."
-H.I.M. Emperor Haile Selassie I

Posted by Adam Phoo on 08:39. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Cesarz Haile Selassie o różnicy między religią a duchowością

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć